לוגו

הלוגו של עֹמֶר משוחרר תחת רישיון GNU GPL v2.
 
הלוגו נעשה עם הגופן מכבי מפרויקט קולמוס.
 
מצורף קובץ הלוגו המקורי שנוצר בתוכנת GIMP
קובץ: